Option 1

Athens – Kea – Syros – Ryneia – Mykonos – Delos – Paros – Serifos – Kythnos – Athens

Destination_7days_Option1

Day Your Destination Distance (n.m.) Length
1 Kea island 38 n.m. 5.5 h.
2 Syros island 41 n.m. 6 h.
3 Mykonos island 23 n.m. 3 h.
4 Paros island 20 n.m. 3 h.
5 Serifos island 26 n.m. 4 h.
6 Kythnos island 26 n.m. 5 h.
7 Posseidon’s Temple at Cape Sounio Athens 33 n.m.

 

Option 2

Athens – Aegina – Epidaurus – Poros – Dokos- Ermioni – Hydra – Poros – Moni – Athens

Destination_7days_Option2

Day Your Destination Distance (n.m.) Length
1 Aegina island 18 n.m. 2.5 h.
2 Epidaurus Theatre 15 n.m. 2 h.
3 Poros island 23 n.m. 3.5 h.
4 Dokos island or Ermioni port 20 n.m. 3 h.
5 Hydra island 11 n.m. 1.5 h.
6 Skili islets Poros island 12 n.m. 2 h.
7 Athens 36 n.m. 5 h.

 

Option 3

Athens – Poros – Milos – Kimolos – Sifnos – Serifos – Kythnos – Athens

Destination_7days_Option3

Day Your Destination Distance (n.m.) Length
1 Poros island 31 n.m. 4.5 h.
2 Milos island 67 n.m. 9.5 h.
3 Kimolos Polyagos 18 n.m. 2.5 h.
4 Sifnos island 23 n.m. 3 h.
5 Serifos island 12 n.m. 2 h.
6 Kythnos island 31 n.m. 4 h.
7 Athens 48 n.m. 7 h.

 

Option 4

Athens – Kea – Syros – Naxos – Paros – Serifos – Kythnos – Athens

Destination_7days_Option4

Day Your Destination Distance (n.m.) Length
1 Kea island 38 n.m. 5.5 h.
2 Syros island 41 n.m. 6 h.
3 Naxos island 29 n.m. 4 h.
4 Paros island 11 n.m. 2 h.
5 Serifos island 26 n.m. 4 h.
6 Kythnos island 33 n.m. 5 h.
7 Posseidon’s Temple at Cape Sounio Athens 48 n.m. 7 h.

 

Option 5

Athens – Kea – Tinos – Mykonos – Delos – Ryneia – Mykonos – Syros – Kythnos – Athens

Destination_7days_Option5

Day Your Destination Distance (n.m.) Length
1 Kea island 38 n.m. 5.5 h.
2 Tinos island 44 n.m. 6 h.
3 Delos island Ryneia island Mykonos island 14 n.m. 2 h.
4 Mykonos island 14 n.m. 2 h.
5 Syros island 27 n.m. 4 h.
6 Kythnos island 33 n.m. 5 h.
7 Posseidon’s Temple at Cape Sounio Athens 48 n.m. 7 h.